Máme čokoládové šteniatka / We have chocolate puppies

Máme voľného psíka.
We have available a boy.

Viac informácií o šteniatkach / More informations about puppies

 

Opäť skvelé správy / Great news again

Skvelé správy z LABOKLIN-u

Naše dievčatá Szíriusz Dolly & GLORY OF THE SUN Tęczowy Gaj sú:
Hyperurikozuria,Narkolepsia, Obezita (Adipositas), Alexandrova choroba (AxD), Cystínúria, X-linked myopathy (XL-MTM), Deficit pyruvátkinázy (PK) - N/N (čistý

Great news from LABOKLIN

Our girls Szíriusz Dolly & GLORY OF THE SUN Tęczowy Gaj are:
Hyperurikozuria,Narcolepsy, Obesity, Alexander disease, Cystinuria, Pyruvatkinase-Deficiency (PK), X-linked Myopathy (XL-MTM)- N/N (clear)

Skvelé správy / Great news in our kennel

Jupiii, skvelé správy z LABOKLIN-u

Naša najmladšia slečna BOURBON VANILLA Claire´s miracle je:
Degeneratívna myelopatia, EIC, CNM, Trpasličí vzrast, prcd- PRA, Retinálna dysplázia - N/N

HNPK - N/HNPK

Som nesmierne šťastná, že naše dievčatá sú také zdravé

 

Hurray, great news from LABOKLIN

Our girl BOURBON VANILLA Claire´s miracle is:
Degeneratívna myelopatia, EIC, CNM, Trpasličí vzrast, prcd- PRA, Retinálna dysplázia - N/N

HNPK - N/HNPK

im super happy that my girls are so healthy

 

im super happy that my girls are so healthy

 

Skvelá správa:) / Great news :)

Dňa 18.05. 2018 sme absolvovali s našou Chilli rtg vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) a lakťových kĺbov (DLK)  so skvelým výsledkom HD A/B , ED 0/0.

Poznámka: Dovolený stupeň DBK pre zaradenie do chovu je maximálne C/C - ľahká dysplázia. U nás sa DBK označuje 5-úrovňovou stupnicou. 0 alebo A negatívny nález, 1 alebo B hraničný, podozrivý nález nedá sa označiť ani ako negatívny ani ako pozitívny, 2 alebo C ľahký stupeň dysplázie, 3 alebo D stredný stupeň a 4 alebo E ťažký stupeň DBK. Posudzujú sa nezávisle oba kĺby Ľ/P.
Dovolený stupeň dysplázie lakťových kĺbov pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – minimálna artróza.Hodnotenie DLK sa uvádza v stupnici od 0/0 po 3/3, pričom 0/0 je nález negatívny, 1/1 je ľahká pozitivita, 2/2 je stredná forma postihnutia a 3/3 ťažká forma postihnutia lakťového kĺbu dyspláziou).
 

On 18th of May we attended with our Chilli x-ray with great result HD A/B, ED 0/0.

Nový rok -  nové logo:) / New year - new logo :)

Šťastný nový rok 2018 / Happy new year 2018