Vrh "D" - Litter "D"


 

Dňa 27.08. 2018 sa v našej chovnej stanici narodilo z kvalitného zahraničného krytia 6 krásnych tmav čokoládových šteniatok (2 dievčatá a 4 chlapci). Bude sa jednať sa o 1. šteniatka v SR, ako aj okolitých krajinách, po tomto nádhernom tmavo čokoládovom psovi. Otec šteniatok je americký import žijáci v Poľsku v známenj chovateľskej stanici Bella Mare. Obaja rodičia majú genetické vyšetrenia. Matka je EIC, Prcd-Pra, CNM, HNPK,Hyperurikozuria, Narkolepsia, Obezita (Adipositas), Alexandrova choroba (AxD), Cystúria, X-linked myopathy (XL-MTM), Deficit pyruvátkinázy (PK) - N/N, HD A/A, ED 0/0. Otec je Prcd-Pra-N/N, EIC- N/N,  HNPK - N/N, HD A/A, ED 0/0. Vďaka nadštandardnýn genetickým vyšetreniam rodičov budú mať šteniatka predpoklad výborného zdravia a už teraz môžeme garantovať, že nebudú nikdy choré na CNM, EIC, HNPK, Prcd-PRA. Obaja rodičia sú výstavne úspešný jedinci.

Čakáme len vážných záujemcov, ktorí dokážu poskytnúť svojmu novému rodinnému príslušníkovi tú správnu starostlivosť a lásku.

 

In our kennel born on 27 of august 2018 dark chocolate puppies (4 boys and 2 girls).  It will be the first puppies in Slovakia and the surrounder countries after this beautiful boy, who is an american dark chocolate boy. Both parents are health tested. Dam is: EIC, CNM, HNPK, Hyperurikozuria,Narcolepsy, Obesity, Alexander disease, Cystinuria, Pyruvatkinase-Deficiency (PK), X-linked Myopathy (XL-MTM), Prcd-PRA - free, HD A/A, ED- 0/0. Sir is: Prcd, EIC- free, HNPK - N/N, HD-A/A, ED- 0/0. Both parents are showy successful. . If you are interesed in a puppy for shows or if are looking for a family member who bring to you family lot of years of enjoymenr, you are welcome.

 

Mama šteniatok / Mom of the puppies: Dolly

Otec šteniatok / Dad of the puppies: