Vrh "E" - "E" litter

 

 

Dňa 24. mája 2019 sa v našej chovnej stanici narodili čokoládove šteniatka z kvalitného zahraničného krytia. Máme voľé 2 fenky  2 psíkov. Jedná sa o 1. šteniatka v SR ako aj okolitých krajinách, po tomto nádhernom tmavo čokoládovom psovi, ktorý je momentálne na návšteve v Európe z  USA. Otec šteniatok je nádherný tmavo čokoládový americký pes, ktorý je hrdým držiteľom titulu šampión USA a šampión Brazílie. Obaja rodičia majú genetické vyšetrenia. Matka je EIC, Prcd-Pra, CNM, HNPK,Hyperurikozuria, Narkolepsia, Obezita (Adipositas), Alexandrova choroba (AxD), Cystúria, X-linked myopathy (XL-MTM), Deficit pyruvátkinázy (PK) - N/N, HD A/A, ED 0/0. Otec je CNM, Prcd-Pra, EIC, cystínúria, Narkolepsia, Hyperurikozuria, Deficit pyruvátkinázy (PK), X-linked,Myopathy (XL-MTM), SD2 (trpazlíči vzrast- Dwarfism), Degeneratívna Myolephaty, Congenital myasthenic syndrom, Malignant hyperthermia, Elliptocytosis B-spectrin, Congenital macrothrombocytopenia, Long hair gen, Dilute gen- N/N (čistý), HD A/A, ED 0/0. Vďaka nadštandardnýn genetickým vyšetreniam rodičov budú mať šteniatka predpoklad výborného zdravia a už teraz môžeme garantovať, že nebudú nikdy choré na na 16 genetických chorôb.. Obaja rodičia sú výstavne úspešný jedinci.

!!!Čakáme len vážných záujemcov, ktorí dokážu poskytnúť svojmu novému rodinnému príslušníkovi tú správnu starostlivosť a lásku.!!!

Rezervácie prijímame na clairesmiracle@clairesmiracle.eu

*****

In our kennel born on 24. of May 2019 dark chocolate puppies.  They are the first puppies in Slovakia and the surrounder countries after beautiful chocolate boy, who is an american boy. This chocolota boy is right now on a visit ifor a while in Europe from USA so we are very happy that we have the chance to use hi,m as the dad of our current chocolate litter. Both parents are health tested. Dam is: EIC, CNM, HNPK, Hyperurikozuria,Narcolepsy, Obesity, Alexander disease, Cystinuria, Pyruvatkinase-Deficiency (PK), X-linked Myopathy (XL-MTM), Prcd-PRA - free, HD A/A, ED- 0/0. Sir is: PCNM, Prcd-Pra, EIC, cystínúria, Narkolepsia, Hyperurikozuria, Deficit pyruvátkinázy (PK), X-linked,Myopathy (XL-MTM), SD2 (trpazlíči vzrast- Dwarfism), Degeneratívna Myolephaty, Congenital myasthenic syndrom, Malignant hyperthermia, Elliptocytosis B-spectrin, Congenital macrothrombocytopenia, Long hair gen, Dilute gen- N/N - free,  HD-A/A, ED- 0/0. Both parents are showy successful. .If you are interesed in a puppy for shows or if are looking for a family member who bring to you family lot of years of enjoymenr, you are welcome.

We accept reservations on clairesmiracle@clairesmiracle.eu

 

Mama šteniatok / Mom of the puppies: Dolly

Otec šteniatok / Dad of the puppies: