2018

Úspešné OVVR / Successfull breeding exam

Dňa 10.11.2018 naša Chilli úspešne absolvovala OVVR, Sme na ňu veľmi hrdí.

On 10th of November 2018 our Chilli passed the breeding exam. We are very proud on her.


Opäť skvelé správy / Great news again

Skvelé správy z LABOKLIN-u

Naše dievčatá Szíriusz Dolly & GLORY OF THE SUN Tęczowy Gaj sú:
Hyperurikozuria,Narkolepsia, Obezita (Adipositas), Alexandrova choroba (AxD), Cystínúria, X-linked myopathy (XL-MTM), Deficit pyruvátkinázy (PK) - N/N (čistý

Great news from LABOKLIN

Our girls Szíriusz Dolly & GLORY OF THE SUN Tęczowy Gaj are:
Hyperurikozuria,Narcolepsy, Obesity, Alexander disease, Cystinuria, Pyruvatkinase-Deficiency (PK), X-linked Myopathy (XL-MTM)- N/N (clear)

Skvelé správy / Great news in our kennel

Jupiii, skvelé správy z LABOKLIN-u

Naša najmladšia slečna BOURBON VANILLA Claire´s miracle je:
Degeneratívna myelopatia, EIC, CNM, Trpasličí vzrast, prcd- PRA, Retinálna dysplázia - N/N

HNPK - N/HNPK

Som nesmierne šťastná, že naše dievčatá sú také zdravé

 

Hurray, great news from LABOKLIN

Our girl BOURBON VANILLA Claire´s miracle is:
Degeneratívna myelopatia, EIC, CNM, Trpasličí vzrast, prcd- PRA, Retinálna dysplázia - N/N

HNPK - N/HNPK

im super happy that my girls are so healthy

 

im super happy that my girls are so healthy

Skvelá správa:) / Great news :)

Dňa 18.05. 2018 sme absolvovali s našou Chilli rtg vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) a lakťových kĺbov (DLK)  so skvelým výsledkom HD A/B , ED 0/0.

Poznámka: Dovolený stupeň DBK pre zaradenie do chovu je maximálne C/C - ľahká dysplázia. U nás sa DBK označuje 5-úrovňovou stupnicou. 0 alebo A negatívny nález, 1 alebo B hraničný, podozrivý nález nedá sa označiť ani ako negatívny ani ako pozitívny, 2 alebo C ľahký stupeň dysplázie, 3 alebo D stredný stupeň a 4 alebo E ťažký stupeň DBK. Posudzujú sa nezávisle oba kĺby Ľ/P.
Dovolený stupeň dysplázie lakťových kĺbov pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – minimálna artróza.Hodnotenie DLK sa uvádza v stupnici od 0/0 po 3/3, pričom 0/0 je nález negatívny, 1/1 je ľahká pozitivita, 2/2 je stredná forma postihnutia a 3/3 ťažká forma postihnutia lakťového kĺbu dyspláziou).
 

On 18th of May we attended with our Chilli x-ray with great result HD A/B, ED 0/0.

Nový rok -  nové logo:) / New year - new logo :)

Šťastný nový rok 2018 / Happy new year 2018